Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Select a Page:
More Info
Read More
SOFIE: zonne-energie op scholen

SOFIE: zonne-energie op scholen

SOFIESamen duurzaam Onderwijs FInancieren geeft Energie

SOFIE richt zich op de ontwikkeling van innovatieve financieringsconstructies voor het verduurzamen van schoolgebouwen (de publieke utiliteitssector), in hun omgeving. Uitgangspunt is dat een school kan gaan fungeren als kristallisatiepunt voor verdere verduurzaming van het gebied. Een van de speerpunten van SOFIE is om dit samen met buurtbewoners te ontwikkelen en om duurzame maatregelen ook zichtbaar te maken. Zo heeft Persoonlijke Ruimte een zonnepanelenkunstwerk ontworpen, voor aan de gevel van de school, waardoor buurtbewoners en de kinderen direct met ‘’zelf energie opwekken’’ in aanraking komen. Zo wekken zonnepanelen op het dak energie op voor school en omgeving en zonnepanelen op de gevel maken dit opwekken ook zichtbaar.

  

designed by: Persoonlijke Ruimte

Foto: Voor De Kleine Prins, locatie van Bassenstraat Rotterdam, hebben we reeds een ‘kunstwerk’ ontwikkeld, bestaande uit een viertal zonnepanelen,

Op deze manier maken we  het zelf energie-opwekken ook zichtbaar  voor de kinderen, de ouders en de buurt.

 

SOFIE heeft een duidelijk doel voor ogen: Duurzame scholen,  lagere energie kosten, meer geld voor onderwijs!

Wij werken gezamenlijk aan nieuwe oplossingen voor financiering en organisatie. Uitgangspunt is dat we de leerlingen, ouders, buurt en het bedrijfsleven hier in mee laten doen, allen vanuit hun eigen motivatie en betrokkenheid. Daarnaast moet het financieel aantrekkelijk zijn.

Op dit moment werken we aan de demo-projecten voor de twee locaties van Basisschool de Kleine Prins in Rotterdam. Hierbij zijn al veel mensen en partijen betrokken. We zoeken nog  bedrijven die mee willen doen.

Wilt uw bedrijf investeren in een duurzame school met rendement. Neem dan gerust contact op.

Consortiumpartners: De gemeente Rotterdam, de RVKO (de Kleine Prins), WAIFER, Relocal, TNO, Persoonlijke Ruimte en Balance.

SOFIE is een project van het Topsectorenbeleid ‘TKI-Energiebesparing in de bebouwde omgeving’ van het ministerie van EL&I.

http://www.tki-energo.nl/sofie/


 

 

 

 

www.persoonlijkeruimte.nl