Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Select a Page:
More Info
Read More
Klimaat-adaptatie Delft Klimaat-adaptatie Delft Klimaat-adaptatie Delft Klimaat-adaptatie Delft Binnentuin Delft

Klimaat-adaptatie Delft

CAMPUSpark – klimaatadaptatie in Delft Zuidoost

(als mede-eigenaar van LUZarchitecten)

In het kader van het project “Delft Spettert” hebben we een studie gedaan naar  klimaatadaptatie en gebiedsontwikkeling in het noorden van de TU-wijk, gelegen in Delft Zuidoost.  Klimaatadaptatie; de aanpassing aan klimaatverandering is het proces waardoor de kwetsbaarheid voor klimaatveranderingen verminderd wordt.

In dit gebied met historische TU gebouwen is een internationale studentencampus gepland. Er zijn veel stakeholders met uiteenlopende belangen aanwezig, waardoor de planvorming al een tijd stagneert. We hebben de studie naar klimaatadaptatie aangegrepen om ook de gebiedsontwikkeling een stap verder te brengen. Als eerste is van elke stakeholder een “belangenkaart” getekend waardoor de verschillende claims op het gebied ook ruimtelijk inzichtelijk zijn geworden. Vervolgens zijn een aantal inrichtingsmodellen getekend die laten zien hoe de verschillende belangen zich tot elkaar verhouden bij het verhogen van de woningdichtheid.

Deze studie heeft geleid tot meer onderling begrip bij de stakeholders en veel draagvlak voor de ontwerpvoorstellen die ervoor zorgen dat het gebied kan anticiperen op klimaatverandering.

Zie ook Eindrapportage Delft Spettert pagina 26-27-28

www.persoonlijkeruimte.nl